Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


start

eduroam

Základné informácie

eduroam www.eduroam.org (Education Roaming) je roamingová infraštruktúra, ktorú využívajú medzinárodné výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktorá poskytuje eduroam užívateľom službu: otvoriť notebook a byť on-line.

Byť súčasťou eduroam umožňuje používateľom prístup k bezdrôtovej sieti v navštívenej inštitúcii pomocou rovnakých prihlasovacích údajov (užívateľské meno a heslo), akoby sa pripájali na Žilinskej univerzite.


www.eduroam.sk
pravidlá používania

Sieť je dostupná ako bezdrátová (WiFi) sieť podľa štandardu 802.11b (11Mbit/s) alebo 802.11g (54Mbit/s) alebo prostredníctovm ethernetovej zásuvky (RJ45) (100Mbit/s).

Dostupnosť siete eduroam

Prístup k sieti:

Zoznam prístupových bodov

Technické parametre pre WiFi

  • SSID: eduroam
  • Autentizácia: 802.1x
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise (WPA2 Podnikový)
  • Šifrovanie: AES
  • Blokované porty: 25, 137-139, 445

Nastavenie eduroam pomocou aplikácie CAT

Nastavenie bezdrôtovej siete eduroam pomocou aplikácie eduroam CAT eduroam Configuration Assistant Tool

Manuálne nastavenie eduroam

WiFi

Pevná sieť

Užívateľské účty

Službu eduroam môže používať každý študent a zamestnanec Žilinskej univerzity.

Pre správu užívateľských účtov slúži Network management system.
Účet pre prístup k eduroam si môžete ativovať na stránke NMS - aktivácia účtu.

Prihlasovacie meno používajte v tvare login@uniza.sk, login je vaše osobné číslo (možete použiť alternatívny login). Možný login je uvedený v atribúte unizaUidAlternate v NMS.

Študenti môžu použiť login v tvare UPN@stud.uniza.sk, v takom tvare majú aj vytvorený email na stud.uniza.sk .

Technická realizácia

Užívateľska podpora

Žilinská univerzita
Centrum informačných a komunikačných technológií
Univerzitná 1, blok AD, 2. poschodie

Ľuboš Kojdjak
tel.:+421-41-513-1851

Michal Hvizdák
tel.:+421-41-513-1843

wifi@uniza.sk


Žlinská univerzita
wiki WiFi ZU

start.txt · Posledná úprava: 2023/03/08 13:42 od lk