Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


start

Toto je staršia verzia dokumentu!


eduroam

Základné informácie

eduroam www.eduroam.org (Education Roaming) je roamingová infraštruktúra, ktorú využívajú medzinárodné výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktorá poskytuje eduroam užívateľom službu: otvoriť notebook a byť on-line.

Byť súčasťou eduroam umožňuje používateľom prístup k bezdrôtovej sieti v navštívenej inštitúcii pomocou rovnakých prihlasovacích údajov (užívateľské meno a heslo), akoby sa pripájali na Žilinskej univerzite.


www.eduroam.sk
pravidlá používania

Sieť je dostupná ako bezdrátová (WiFi) sieť podľa štandardu 802.11b (11Mbit/s) alebo 802.11g (54Mbit/s) alebo prostredníctovm ethernetovej zásuvky (RJ45) (100Mbit/s).

Dostupnosť siete eduroam

Prístup k sieti:

Zoznam prístupových bodov

Technické parametre pre WiFi

  • SSID: eduroam
  • Autentizácia: 802.1x
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise (WPA2 Podnikový)
  • Šifrovanie: AES
  • Blokované porty: 25, 137-139, 445

Nastavenie

a

WiFi

Pevná sieť

Užívateľské účty

Službu eduroam môže používať každý študent a zamestnanec Žilinskej univerzity.

Pre správu užívateľských účtov slúži Network management system.
Účet pre prístup k eduroam si môžete ativovať na stránke NMS - aktivácia účtu.

Prihlasovacie meno používajte v tvare login@uniza.sk, login je vaše osobné číslo (možete použiť alternatívny login). Možný login je uvedený v atribúte unizaUidAlternate v NMS.

Študenti môžu použiť login v tvare UPN@stud.uniza.sk, v takom tvare majú aj vytvorený email na stud.uniza.sk .

Technická realizácia

Užívateľska podpora

Žilinská univerzita
Ústav informačných a komunikačných technológií
Internátna ul., blok HB

Ľuboš Kojdjak
tel.:+421-41-513-1851

Michal Hvizdák
tel.:+421-41-513-1843

Matúš Formanek
tel.:+421-41-513-1852

wifi@uniza.sk


Žlinská univerzita
wiki WiFi ZU

start.1493370628.txt.gz · Posledná úprava: 2017/04/28 11:10 od lk